GBG Mark / Tjänster / Grundläggning
Grundläggning

Allt startar här, Allt bygger på en stabil Grund. Vi utför alla typer av Grundläggning. I Göteborgs stad så är grundläggning ofta stora utmaningar och det är något vi verkligen kan, samt detta är något vi jobbar uteslutande mest med.

Schakt & Spont arbeten.

Husbyggnation.

Vägar & Gångbanor.

Sprängning

Pålning

Dränering

Geotekniska Undersökningar

Kontakt

GBG MARK AB
Vagnmakaregatan 12
415 07 Göteborg

Tel: 076-304 38 69
Mail: info@gbgmark.com

Följ oss på sociala medier
Linkedin 

Info

Affärsidé

KMA

Dataskyddspolicy

Uppförandekod

Team Rynkeby sponsor
Team Rynkeby sponsor