GBG Mark / Tjänster / Marksanering
Marksanering

Är din mark Kontaminerad? Då Hjälper vi dig.

Marksanering är något som blir allt vanligare, Vi har den kompetens som behövs för att Sanera alla olika typer av Markområden.

Provtagning

Sanering

Deponi

Slutdokumentation

Kontakt

GBG MARK AB
Möbelgatan 10
431 33 Mölndal

Tel: 076-304 38 69
Mail: info@gbgmark.com

Följ oss på sociala medier
Linkedin 

Info

Affärsidé

KMA

Dataskyddspolicy

Uppförandekod

Team Rynkeby sponsor
Team Rynkeby sponsor